Sortera mer - för miljön och plånboken

Sortera mer - för miljön och plånboken

Avfallshanteringen allt dyrare för Gästrike återvinnare - höjer taxan 2018

Gästrike återvinnare föreslår en höjning och kraftigare miljöstyrning av avfallstaxorna inför 2018. Orsaken är att den totala mängden restavfall ökar, samtidigt som kostnaderna för avfallsförbränning har stigit kraftigt.
”Vi måste se till att det sorteras mer och att restavfallet minskar”, säger AnnaCarin Söderhielm, hållbarhetsutvecklare på Gästrike återvinnare.

Gästrike återvinnare har sett över sin verksamhet och konstaterar att mängden avfall ökar i stället för att minska, samtidigt som marknadspriserna för avfallsförbränningen ökat dramatiskt de senaste åren.
”Priserna kommer att ligga 60-90 procent högre än i vårt tidigare avtal, vilket innebär en merkostnad på över 8 miljoner kronor”, konstaterar förbundsdirektören Thomas Nylund.

Nu finns ett förslag på taxehöjningar inför 2018 som ska leda oss mot ett miljövänligare beteende. Det ska löna sig att sortera matavfall, ha mindre sopkärl eller hämtning mer sällan. Priset för extrahämtningar och avgifter för felsortering höjs avsevärt.
”Vi måste se till att det sorteras mer och att avfallet minskar. De kunder som gör rätt ska betala mindre än de som inte vill sortera”, säger AnnaCarin Söderhielm, hållbarhetsutvecklare på Gästrike återvinnare.

Under perioden 2004-2009 minskade matavfallet i hushållssoporna från Gästrike återvinnares medlemskommuner genom ökad sortering med 10 000 ton. Därefter stod det stilla några år, och nu har det åter ökat.  
Hela två tredjedelar av våra hushållssopor som förbränns består fortfarande av sådant som kan sorteras: matavfall, tidningar och olika slags förpackningar.
Det motsvarar 17 000 ton avfall som hamnat fel.
Och i pengar räknat 10 miljoner kronor i onödiga kostnader och uteblivna intäkter – lika mycket som de nya, föreslagna avfallstaxorna kommer att generera.

I hushållens soppåsar med restavfall är hela 2/3 felsorterat. Det gröna fältet står för matavfall, det blå fältet för förpackningar och tidningar. (Innehållet i restavfall från hushåll i Gästrikland vid plockanalys 2015.)

”Vi sorterar alla sämre nu, oavsett ort, ålder eller bakgrund. Hälften av det osorterade är matavfall som kunde ha blivit biogas och biogödsel i vår biogasanläggning, hälften är sådant som kan återvinnas till nya saker”, säger AnnaCarin Söderhielm.

Gästrike återvinnare tar nu ett omtag kring information och kommunikation kring sortering och återvinning.
”Det är något vi sparat in på de senaste åren, men vi inser nu att det krävs ett kontinuerligt arbete för att höja återvinningsgraden”, säger AnnaCarin Söderhielm. 

Här behöver Gästrike återvinnare ditt matavfall. På anläggningen i Forsbacka tillverkas biogas. Till höger en tankstation på Sörby Urfjäll. 

av Elina Sorri
2017-09-07

KOMMENTAR
Beslut om de nya taxorna ska tas i varje medlemskommuns fullmäktige. 2 oktober väntas kommunfullmäktige i Ockelbo besluta om Gästrike återvinnares nya avfallstaxor. 


Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

LÄS MER

Klicka här för hela förslaget till ny, miljöstyrd avfallstaxa 2018. 

Klicka här för mer information om Gästrike återvinnares biogasanläggning.