Stinas Skor

- före & efter

Hos Stinas skor rensades flera ställ undan och merförsäljningsprodukter placerades bakom kassadisken. Golvinredning snedställdes och skapade en inbjudande känsla.
 
Före Efter
   
Före Efter