Genomförda träffar

- möten med koppling till projektet

December    Information om projektet till politiker, företagare, Service & handel
15 januari Träff med Högskolan angående ex-jobb kopplat till projektet
29 januari Styrgruppsmöte 1
jan-feb Regelbundna möten om lokaler i centrum
10 februari Upptaktsträff, föreläsning & workshop
12 februari Företagarträff angående lokaler i centrum
14 februari Träff med arkitekt Johan Skoog
6 mars Styrgruppsmöte 2
14 mars Skyltmöte inför sommaren
18 mars Kontakt med skolan angående modeller till utställning
1 april Styrgruppsmöte 3
9 april Träff för Tillväxtverkets pilotprojekt
29 april Träff med arkitekt angående Centrumhuset
29 april Seminarium om belysning i Gävle
30 april Styrgruppsmöte 4
5-9 maj Kampanj Framtidens Centrum på Perrong & Torg!
6 maj Tema handeln - föreläsning med Lisa Burden, Svensk handel
pågår Skolungdomar gör modeller över framtidens centrum
13 & 27 maj Byvandringar
2 juni Temagrupp Torget
3 juni Temagrupp Välkommen!
5 juni Styrgruppsmöte
9 juni Styrgruppsmöte
6 augusti Styrgruppsmöte
26 augusti Styrgruppsmöte
26 augusti Arbetsgrupp "Välkommen"
27 augusti Arbetsgrupp "Torget" 
29 augusti Träff med Gävles centrumsamverkan
8 sept Föreläsning "Skapa krativa & säljande butiker"
9 sept Grupperna ”Välkommen” och ”Torget” slogs ihop
12 sept Träff med Högskolan Gävle
november Genomgång case med Cissi Hed Malmström. Caseövningar pågår!
29 sept Föreläsning: Tillgänglighet med L-G Waden den 29 sept 
14 oktober Galleriaråd
15 oktober Styrgruppsmöte
22-23 okt Projektledarmöte Stockholm
4 november Tjejkväll på Ninjas Kök
6 november Galleriaråd
11 nov Högskolan i Gävle på besök, kurserna Geovisualisering och Regional Utveckling arbetar med Ockelbo i fokus
13 nov Besök hos Familjecentralen - idéinsamling
25 nov Styrgruppsmöte
27 nov Digital enkät på ockelbo.se
8 december Träff med Högskolan i Gävle
9 december Besök hos Familjecentralen
19 januari Möte med Tillväxtverket
27 januari Lärare från Högskolan kurser sammanfattade arbeten på KS sammanträde
29 januari Arbetsgrupp
20 februari Styrgruppsmöte
18 mars Presentation av projektet vid Kyrkans damlunch
24 mars City nätverksträff i Mora
25 mars Projektledare byvandrade med Tekniska enheten
14 april Projektledarträff
20 april Styrgruppsmöte; Studiebesök i Hofors
23-24 april Möte Centrumutvecklare i Falun
27 april Tjejgrupp och två politiker 
4 maj Möte om ett framtida funktionsanpassat bad   
7 maj Tjejgrupp och fem företagare
18 augusti Styrgruppsmöte
27 augusti Info på Kommunstyrelsens sammanträde
16 sept Presentation av projektet för Aktiva Kvinnor, Husmodersföreningen
27 sept Info på Kommunstyrelsens sammanträde
 1 okt
Erfarenhetsutbytesseminarium för regionens centrumutvecklare
13 okt Styrgr-möte 12
16 okt Träff med förskolelärare
22 okt Avslutningskonferens för pilotprojekten