Enkätsvar Framtidens Centrum

- idébanken utökades

Tack alla som besvarat enkäten som funnits på hemsidan www.ockelbo.se, Ockelbo Nytt, Kuxabladet och på Facebook; Plats att växa. Uppmuntran gjordes i olika forum att besvara enkäten. 88 svar

Här redovisas frågor och svar från enkäten (tidsperiod nov-dec 2014).

  - Enkätsvar