Se filmen om torget

- förslag på utformning

 


Sedan november 2013 har projektet ”Framtidens Centrum” pågått i Ockelbo.

Målet med projektet, som stöttats ekonomiskt av Tillväxtverket, är att skapa ett nytt och attraktivt centrum som är trivsamt och välkomnande, och som bidrar till att utveckla handeln.

Projektets syfte är också att involvera medborgare och näringsliv i utformningen; yngre som äldre Ockelbobor, företagare, fastighetsägare, handikapporganisationer och många fler.

Utifrån olika förslag, och allmänhetens synpunkter, har Johan Skoog Arkitektkontor fått i uppdrag att dels ta fram en skiss över torget som kommer att ställas ut i Bibliotek/Informationskontor, dels visualisera idéerna i en kort animerad film.

Här visas nu filmen med förslaget på hur vårt framtida centrum i Ockelbo skulle kunna utformas.