Stort engagemang kring centrumfrågor!

Upptaktskväll 10 februari

- Stort engagemang kring centrumfrågor!

Ett drygt femtiotal personer kom på måndagkvällen den 10 februari till Missionskyrkan för upptakten till projektet Framtidens Centrum i Ockelbo. Vi bjöds på en stundtals provocerande, men i det stora hela sporrande och upplyftande föreläsning av Marlene Hassel från Svenska Stadskärnor. Hon hade under några timmar på eftermiddagen som besökare närmat sig Ockelbo, hunnit samtala med bland annat handlare, inhämtat kommentarer och synpunkter och även fotat den utemiljö som vi möts av på orten.

Hon konstaterade att vi har relativt mycket handel, tjänster och service för en ort av Ockelbos storlek. Innanför fasader och entréer möts vi av kunniga handlare och personal som kan ge personlig service och bemötande. Det kan inte köpcentrum konkurrera med. Vi ska värna det unika, skapa mötesplatser och tänka till kring hur vi vill hur centrum ska utformas. Marlenes bilder och hennes 13 framgångsfaktorer hittar du här:  - Ockelbo - ”Framtidens centrum i fokus”

Under kvällen gavs vi möjlighet att i små grupper tänka till i en trestegsraket:

Vilken känsla vill vi att man ska få när man kommer till Ockelbo? Hur gör vi för att man ska kunna känna så? Vilka områden behöver vi arbeta vidare med i grupper?

Svaren presenterades allteftersom och kvällen avslutades med att deltagarna markerade vilka aktiviteter man anser viktigast att börja med, samt vilka arbetsområden man vill prioritera. Vi kommer inom kort att presentera vilka områden som hamnat högst på listan och sedan ska arbetsgrupper bemannas. Här behövs många villiga händer och huvuden med idéer – Du är välkommen att vara med!

Stort tack för det engagemang som visades under kvällen! Det bådar gott för Ockelbos Centrum!

Om du har tankar och idéer som du vill framföra till arbetsgruppen; mejla till info@ockelbo.se. Hit kan du även anmäla intresse för att delta och bidra i arbetet.