Studenter från Högskolan

- med Ockelbo i fokus

Studenterna i kursen Regional utveckling på Högskolan i Gävle har fokuserat på Ockelbo och projektet Framtiden Centrum i sitt arbete (november 2014 - januari 2015). De har bl.a. träffat tjänstemän från Ockelbo kommun och Region Gävleborg. Studenterna har redovisat sina arbeten och vi är glada att få ta del av dessa.

Syftet med kursen är att framställa en idé som är kopplad till olika strategier, för att uppnå en positiv utveckling av Ockelbo centrum