Under Eken

- utvecklingsprojekt i samverkan

Genom att integrera vistelse och sysselsättning i natur och trädgård i så många verksamheter som möjligt ska projektet utveckla landsbygdskommunen Ockelbo i riktning mot ett friskare liv för personal och medborgare, öka möjligheter till arbete och sysselsättning och samtidigt verka för god integration.

Målet är att utveckla den lilla kommunens styrka genom att finna nya och smarta samarbetsformer för verksamheter inom kommunen i vidaste mening.

För att pröva samverkansformer har fem delprojekt startats.

Kontaktinformation

Ett samarbetsprojekt

Ockelbo Kommun och Wij Trädgårdar
Med stöd av: