AME – Plats att växa

AME – Plats att växa

Glädje på jobbet. Den lust och gemenskap som kommer med meningsfullt arbete. Att få känna att man har en plats bland andra. Att få ge tillbaka och att få en chans att komma tillbaka. I projektet Plats att växa arbetar gammelsvenskar med behov av stöd och insatser på arbetsmarknaden sida vid sida med nya svenskar. De arbetar praktiskt med trädgård och relaterade sysslor, gör fint, odlar och vårdar vår gemensamma utemiljö.

Handledare är trädgårdsmästare, som från tidigare yrken har vanan att arbeta inte bara med växter utan även med människor. Hållbar integration är projektets ledstjärna. Här uppstår möten och inleds relationer. Sekundärt men ändå viktigt är de värdefulla insatser som görs på kommunens marker och Wij Trädgårdars anläggningar. Arbetet är inte konstruerat utan har betydelse och gör märkbar skillnad. Så skapas stolthet och stärks självkänslan.

Samarbetet har redan slagit väl ut och är ett fint exempel på hur gröna visioner kan gå hand i hand med folkhälsomål och arbetsmarknadspolitik. Från kommunens sida sker satsningen inom ramen för verksamheten på AME, Arbetsmarknad och Integrationsenheten. Även det tekniska kontoret är involverat. Idén uppstod ur en anda av samverkan över gränserna. Syftet är att skapa plats. Plats för individens behov, plats att kunna växa, plats att gå vidare i livet.

Kontaktinformation