Får på byn

Får på byn

De är speciella, fåren som betar sly här i krokarna. De håller markerna öppna. De gör oss människor gott bara genom att finnas i vår närhet. De är också unika på ett alldeles eget sätt, genom att vara allmogefår av rasen Gestrikefår. 

Den ursprungliga flocken fanns här i kommunen, i Mörtebo. 1994 köpte Anita Gröndahl och hennes sambo Sven Hägglund två tackor, ett bagglamm och ett tacklamm av Per Hansson, Åkrarna. Samma år köpte de även de sista sju tackorna och en bagge från ursprungsflocken hos Göran och Barbro Rydkvist i Mörtebo, Ockelbo, där man hållit fåren för ullens skull. De hade i sin tur köpt sina får i slutet av 1980 av Pelle Johansson, Gruvan, Åbrotorpet i Ockelbo. Idag finns det cirka 350 st kvar. 

Åtta av dem arrenderas nu av kommunen. De är satta att beta på områden vid äldreboendet Bysjöstrand och på Wijs marker. 

Den gröna miljön blir bättre av några får på bete. Bort med snåriga väggar av sly. Istället öppna, vackra grönområden! Stängsling och skötsel av fåren sköts av deltagare på arbetsmarknads- och integrationsenheten AME, personer med lång erfarenhet av just fårskötsel. 

Kontaktinformation