Från jord till bord

Från jord till bord

Morötter, pumpa och potatis.

Odlarna är barn i årskurs två på skolorna Rabo och Gäveränge.
De deltar vid sättning och skörd och får lära sig grödornas historia. Ingår gör skolämnen som matte, naturkunskap och historia. Barnen får en ökad förståelse för ekologi, mat och naturens resurser. Målet är att praktisk odling utomhus ska integreras med läroplan och pedagogik.

En grön skola är ett tydligt mål i Vision Ockelbo 2020. Wij Trädgårdar har fina möjligheter att ta emot skolklasser och förvalta odlingsprojekt under sommaren. Vi söker och vill utveckla en pedagogisk modell för samarbete med Ockelbos skolor som kan användas i större skala och fler årskurser. Projektet leds av trädgårdsmästare på Wij och kommunens utomhuspedagog. Det avslutas med en utställning på Wij Trädgårdars skördefest i september. 

Kontaktinformation