Gröna Gårdar

Gröna Gårdar

Ockelbogårdar har lång erfarenhet av att förvalta bostäder och vill öka hyresgästernas engagemang. Men hur skapar man mötesplatser som inspirerar till samtal? Som lockar de boende att ta med sin kaffekopp ut? Att ta nyskapande och gott humör med ut på gräsmattan?

Lära känna sina grannar. Skapa tolerans och förståelse för varandra, lära sig det svenska språket och kulturen och för den delen få lite insyn i andra kulturer och världen utanför. Så uppstod tanken på ett samarbete med Wij Trädgårdar. Var om inte där finns lång erfarenhet av att utveckla vackra och funktionella utemiljöer? I samverkan med hyresgäster och Hyresgästförening har man planerat förbättringar av Ockelbo Gårdars utemiljöer.

Kontaktinformation