Gatubelysning

Gatubelysning

- information om gatubelysning inom Ockelbo kommun

Drift och service för gatubelysning i kommunen är utlagd på entreprenör.

Vid fel som slocknade lampor eller nedsläckt sträcka kan anmälan ske via mail till kommun@ockelbo.se anmälarens namn och telefon anges samt plats och typ av fel. Handläggare på kommunen ansvarar sedan för att felet blir åtgärdat genom entreprenören.

Vid trafikskada eller annan yttre skada på belysningsstolpar eller kablar tar kommunen som är ägare av gatubelysningen emot anmälan för åtgärd på anläggningen antingen via mail eller telefon till kommunens växel.

Kontaktinformation

  • Lars Landström
    Södra Åsgatan 30 D
    816 30 Ockelbo
    0297-553 92
    070-160 41 71