Hemtjänst

Hemtjänst

I socialtjänstlagen 4 kapitel 1 § regleras rätten till bistånd.

”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv”.


Kriterierna för att ha rätt till bistånd är att:
• Du ska ha ett behov av bistånd som Du inte kan tillgodose själv.
• Biståndsbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt, t ex genom
 någon annan än socialtjänsten.

Serviceinsatser avser praktisk hjälp med till exempel städ, tvätt och inköp.

Omvårdnadsinsatser avser personliga insatser för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov, till exempel hjälp med hygien, av- och påklädning, toalettbesök eller medicinering. Nattpatrull finns för den som behöver omsorg och tillsyn på nätterna.

Matdistribution kan beviljas för att tillgodose behovet av fullvärdig kost. Det finns även möjlighet att få specialkost.

Det finns möjlighet att ansöka om Trygghetstelefon, som ger extra trygghet i din bostad. 

Avlösarservice är avsedd för personer som vårdar närstående. Stödet ska ge möjlighet till vila och rekreation.

Ansökan görs hos biståndshandläggare som har telefontid måndag, onsdag och fredag kl.08:30 - 09:30 

Kontaktinformation

 • Birgitta Hänninen
  Handläggarchef/Kvalitetsutvecklare
  Torggatan 7
  816 30 Ockelbo
  0297-555 25
  070-160 41 55
 • Karin Larsson
  Biståndshandläggare
  Torggatan 7
  816 30 Ockelbo
  0297-555 81
 • Catarina Rosén
  Biståndshandläggare
  Torggatan 7
  816 30 Ockelbo
  0297-555 79
 • Hemtjänsten
  Kl. 07:00-21:00
  070-160 56 88
 • Hemtjänsten
  Kl. 21:00-07:00
  070-160 56 53
 • Marie Hammarberg
  Enhetschef Hemtjänsten
  Gamla Åmotsvägen 7
  816 30 Ockelbo
  0297-553 68
 • Therese Göransson
  Biträdande enhetschef
  Gamla Åmotsvägen 7
  816 30 Ockelbo
  0297-555 78