Information om trygghetstelefoner

Information om trygghetstelefoner

Övergång från analog till digital teknik

Telia är i färd med att genomföra ett teknikskifte över hela landet, från fast telefoni till mobil.
Med anledning av det byter Ockelbo kommun inom kort ut alla trygghetslarm till digitala trygghetstelefoner. Detta berör cirka 140 personer och medför inte någon förändring av avgiften för trygghetstelefon.
Kommunen kommer att kontakta varje person om tidpunkt för byte av trygghetstelefon.
Den som har behov av att påkalla hjälp kan ansöka om trygghetstelefon, vilket innebär en extra trygghet samt en möjlighet att få kontakt med personal om man exempelvis skulle ramla och inte kan ta sig upp på egen hand.