Korttidsboende Smultrongården

Korttidsboende Smultrongården

Smultrongården är ett korttidsboende för barn och ungdomar som tillhör personkretsen och har beviljats korttidsvistelse utifrån lagen LSS.
Vistelsen är en möjlighet för den som har funktionsnedsättning att få miljöombyte och rekreation samt träffa andra med funktionsnedsättningar. För anhöriga ges möjlighet till avlösning i omvårdnadsarbetet.

 

 

 

  

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

Kontaktinformation

 • Kristina Bird Kouva
  Enhetschef
  Stationsgatan 23
  816 80 Ockelbo
  0297-555 12
  070-414 14 08
 • Karin Dahlberg
  Biträdande enhetschef
  Stationsgatan 23
  816 80 Ockelbo
  0297-555 64
  070-160 56 64