Daglig verksamhet

Daglig verksamhet

Vem får daglig verksamhet?

LSS ger personer som tillhör personkretsen 1 och 2 rätt till daglig verksamhet om de har behov av insatsen. Daglig verksamhet ska möjliggöra att personer med funktionsnedsättning i yrkesverksam ålder får möjlighet till sysselsättning, förutsatt att personen saknar förvärvsarbete och inte går på någon utbildning.

På dagcenter är verksamheten utformad för att erbjuda personer med funktionsnedsättning stimulans, utveckling och gemenskap efter hans eller hennes önskemål. Insatsen ska öka den enskildes möjligheter att leva som andra.

Daglig verksamhet kan också  erbjudas som praktikplats. Antingen inom kommunal verksamhet eller i ett privat företag.

Kontaktinformation

 • Kristina Bird Kouva
  Enhetschef
  Stationsgatan 23
  816 80 Ockelbo
  0297-555 12
  070-414 14 08
 • Karin Dahlberg
  Biträdande enhetschef
  Stationsgatan 23
  816 80 Ockelbo
  0297-555 64
  070-160 56 64