Rådgivande samtal - Råd & Stöd

Du har möjlighet att träffa en familjebehandlare direkt 2-3 gånger för råd i frågor som berör ditt föräldraskap, utan att dessförinnan behöva kontakta en socialsekreterare. Samtalen journalförs inte.
Om Du därefter önskar fortsatt samtalsstöd, kan familjebehandlaren om Du så vill, bistå Dig vid Din ansökan hos socialsekreteraren.
Familjebehandlarna kan Du nå genom att ringa receptionen eller direkt (se kontaktinformation).

Kontaktinformation

 • Lennart Norling
  Familjebehandlare
  Torggatan 7
  816 30 Ockelbo
  0297-555 75
  070-414 07 94
 • Lotta Hillgren
  Familjebehandlare
  Torggatan 7
  816 30 Ockelbo
  0297-555 91
  070-664 45 10