Patientnämnden

Vill Du klaga på något inom hälso- & sjukvården i kommunal regi?

Patientnämnd

Enligt lag är kommunen om man bedriver kommunal hälso- & sjukvård skyldiga att ha en patientnämnd. Ockelbo kommun har ett samverkansavtal med Region Gävleborg eftersom vi inte har någon egen patientnämnd.
Om man vill klaga på något inom hälso- & sjukvården eller anser att man inte fått sina rättigheter tillvaratagna kan man vända sig till patientnämnden för att få råd och hjälp.

Patientnämnden arbetar under tystnadsplikt och följer de sekretessregler som gäller personal inom hälso- & sjukvården.

Patientnämndens förvaltning finns i Gävle och man når dem enligt följande:
Patientnämnden, Region Gävleborg, 801 88 Gävle
Telefon 026 – 15 65 53
Mail: pn@regiongavleborg.se