KomHemsjukvård

Hemsjukvård

Kommunen har ansvar för all hemsjukvård som planeras och ges under minst två veckor till de som är över 18 år, oavsett boendeform.
Hemsjukvård är när en person som inte kan ta sig till en hälsocentral och är inskrivna i hemsjukvården får besök i hemmet av vårdgivaren som kan vara en sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Region Gävleborg har ansvaret för alla andra hembesök, läkarvård, hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs av hälsocentralerna och specialistvård.

Avgiften för hemsjukvård är 300 :-/månad och omfattar även eventuella hjälpmedelsavgifter.
Avgiften ingår i den kommunala maxtaxan.

 

Kontaktinformation

  • Britt Aspgren
    Enhetschef, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
    Sjöängsvägen 26
    816 30 Ockelbo
    070-590 99 48