Serveringstillstånd för servering av alkoholdrycker

Serveringstillstånd för servering av alkoholdrycker

Olika typer av serveringstillstånd

Ett serveringstillstånd kan gälla servering av alkoholdrycker till allmänheten eller till slutet sällskap, exempelvis ett företag eller en förening. Serveringstillstånd kan vara stadigvarande, gälla året runt, årligen under en viss tidsperiod eller vara tillfälliga, avse enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle.

Att söka serveringstillstånd​

Ansökan om serveringstillstånd sker genom att en skriftlig ansökan lämnas in till kommunens alkoholhandläggare. Alkoholhandläggaren påbörjar en utredning som skall visa om den sökande motsvarar alkohollagens krav på sökande samt om verksamheten kommer att bedrivas i enlighet med alkohollagen. Under utredningstiden skickar alkoholhandläggaren remisser till framför allt: polismyndigheten, räddningstjänsten, samhällsbyggnadsförvaltningen, skatteverket samt kronofogdemyndigheten. En bedömning görs om serveringstillståndet kan beviljas, stor vikt läggs vid de remitterande myndigheternas svar. Därefter fattas beslut om att bevilja eller avslås ansökan om serveringstillståndet.

Klicka på länkarna till höger så ser du hur det går till och om du behöver ta andra kontakter.

Handläggningstid

När ansökan är komplett får Du räkna med en ansökningstid på två månader för stadigvarande tillstånd och cirka fyra veckor för tillfälliga tillstånd.

Kontakt

Planerar Du att ansöka om  serveringstillstånd, kontakta då alkoholhandläggare Ann-Sofie Karlstedt
E-post:  ann-sofie.karlstedt@ockelbo.se
Tel: 026-24 15 73