Servicedeklaration - Ansökan om tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap

Tillfälliga serveringstillstånd

Ett tillfälligt serveringstillstånd gäller servering av alkoholdrycker till allmänheten eller till slutet sällskap, exempelvis ett företag eller en förening. Tillfälligt serveringstillstånd gäller
under ett enstaka tillfälle eller under en enstaka tidsperiod.

Utfästelse

Vid en komplett inlämnad ansökan meddelar alkoholhandläggaren beslut i ärendet inom fyra veckor från att handlingarna mottagits.

Ditt ansvar

För att ärendet ska kunna behandlas måste ansökan vara komplett. Vilka handlingar som ska lämnas in beror bland annat på om ansökan avser servering till allmänhet eller slutet sällskap, i vilken bolagsform verksamheten bedrivs. En förteckning över handlingar som krävs fås av tillståndsmyndigheten.