Tillbaka till startsidan

Translate

Våra öppettider


Måndag-fredag

kl 10.00-12.00

Övrig tid tar vi emot
besök efter överens-
kommelse!

Telefon 0297-553 00 

 

  

Välkommen till Ockelbogårdar!

Vi tillhandahåller bostäder och lokaler med god kvalitet i Ockelbo kommun.

Tillsammans med ägare och hyresgäster medverkar vi till en socialt, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling i kommunen.

 

 

Förändringar gällande sophantering

Låsbara kärlskåp

Ockelbogårdar inför nytt uthyrningssystem

Erbjudanden om lägenheter per e-post

Ockelbogårdar AB

Box 88, 816 23 OCKELBO | Besöksadress: Södra Åsgatan 16, 816 30 OCKELBO
Telefon: 0297-553 00 | Fax: 0297-553 09 | E-post: ockelbogardar@ockelbo.se
Org.nr. 556528-6068 | Bankgiro: 739-0917