Kärlskåp Humlevägen

Sophantering 

I centrala och södra samhället finns låsbara kärlskåp med inkastningslucka för kompostbart och brännbara hushållssopor. Vid kvarteret Uret finns soprum, sopnedkast  för kompostbart och brännbara hushållssopor.

I norra samhället och byarna Lingbo, Jädraås och Åmot finns gröna kärl för brännbara hushållssopor och bruna kärl för kompostbara hushållssopor.

För boende på Gäverängevägen, Östbyvägen samt Höjdvägen finns särskilda sophus för brännbara hushållssopor och bruna kärl för kompostbara hushållssopor. 

Se till att alla sopor hamnar i kärlen och att locket är stängt för att minimera risken för skadedjur.

Övriga sopor sorteras och lämnas på någon av kommunens återvinningsstationer.

Läs mer på Gästrike Återvinnares hemsida