Riktlinjer för skyltning

Riktlinjer för skyltning

- på Välkomstskyltarna i Ockelbo kommun

Produkten

Tryck på vepor med måtten 3500 x 1000 mm.
Antal : 3 stycken.
Veporna skall vara av material som är anpassad till skyltarna.
Veporna monteras på skenor och sätts fast med klämmor och täcker mittersta delen av Välkomstskyltarna.
Uppsättning och nedtagning görs av Ockelbo kommun.

Kostnader

Arrangören står för samtliga produktionskostnader av de tre veporna.
Ockelbo kommun tar inte ut några extra kostnader för upplåtande av skyltningen ej heller för uppsättning och nedtagning.

Kriterier för att evenemanget ska få publiceras:

Evenemanget skall vara av publikt intresse.
Vid tillgång av plats kan även andra typer av meddelande av allmänt intresse publiceras, affärers jubileum eller liknande.
Kriterierna är upprättade för att endast företag, föreningar eller andra organisationer skall kunna ansöka om evenemangsskyltning.

Ansökan om skyltning

Arrangören skickar in ansökan om evenemangsskyltning via ockelbo.se. Ansökan ska göras senast 8 veckor före.
Ockelbo kommun bereder och beslutar vilka evenemang som ges möjlighet och hur länge evenemangsskyltarna tillåts sitta uppe.

Ockelbo kommun skall godkänna layout .

Om många evenemang inträffar samtidigt väljer Ockelbo kommun att publicera de evenemang som ger Ockelbo bäst marknadsföring och har ett brett publikintresse.

Vid fara eller olyckshändelser tar räddningstjänsten över skyltarna om de behöver meddela fara eller olyckshändelser som berör invånare eller förbipasserande.

Ockelbo 2015-04-27

 

Ansökan om skyltning på Välkomstskyltarna

Evenemangets namn
Datum för evenemanget
Företag/förening
Adress
Telefon
Ansökt av
E-post
Övrig information, t ex biljettförsäljing, klockslag
 

Kontaktinformation