Förstudie camping/stugby

- skiss & kostnadsunderlag

Under hösten 2016 och våren 2017 drevs det Leader Gästrikebygden beviljade projektet "Förstudie för utvärdering av turistboende/camping i Ockelbo kommun" med stöd från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling.

Syftet med projektet var att ta fram ett kostnads-/byggunderlag och skiss för hållbar etablering av camping/stugby i Ockelbo. Platsen, som visas i förstudien, är ett förslag för att kunna visualisera anläggningen och ta fram kostnadsberäkning. Underlaget kan ligga till grund för arbete vidare med finansieringslösningar.

Det är inte en förstudie kring en kommunal camping utan initiativet till denna förstudie kommer från olika företagare och är förankrat i Näringslivsrådet. Till höger kan du klicka på "Redovisning förstudie" för att se resultatet.

Frågor eller funderingar kring denna förstudie - vänd dig till Mimmi Ekström

Kontaktinformation