Företagsklimatet 2018

Stärkt företagsklimat i Ockelbo

- företagare ser förbättrade attityder till företagande

Företagarna i Ockelbo ger företagsklimatet i kommunen ett bättre betyg 2018 än 2017. Det sammanfattande omdömet har stigit från 3,01 till 3,25 på ett år.

Svenskt Näringsliv presenterar varje år en undersökning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Undersökningen baseras på enkätfrågor till närmare 31 000 företag i Sverige. I Gävleborg svarade 931 företagare på enkäten som genomfördes under perioden januari till april av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Företagsklimatet i Ockelbo får ett sammanfattande omdöme på 3,25 i år, vilket är en ökning från 3,01 förra året. Enkätsvaren visar bland annat att företagen ser en förbättring gällande politikers, tjänstemäns, skolans och medias attityder till företagande.

Dessutom har företagens omdöme vad det gäller information till företag också stigit från 2,54 år 2015 till 3,15 i år.
"Det blir intressant att följa upp frågor från enkäten för att fortsätta jobba med att förbättra företagsklimatet", säger Mimmi Ekström, näringslivschef i kommunen.
I oktober presenterar Svensk Näringsliv en kommunranking utifrån alla enkätsvar och målet är naturligtvis att klättra på den rankingen. Det sammanfattande omdömet på 3,25 placerar Ockelbo på en fjärdeplats i länet, efter Hudiksvall, Ovanåker och Hofors. Sverigesnittet ligger på 3,4.

Hon nämner den stora Företagardialogveckan, då politiker och tjänstemän är ute och besöker företag i kommunen och som genomförts de tre senaste åren, som ett viktigt arbete för att stärka företagsklimatet. Ytterligare ett led i arbetet är att Ockelbo kommun genomför SKL:s utbildning "Förenkla - helt enkelt" tillsammans med Sandviken, Hofors och gemensamma förvaltningen VGS (Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning) med fokus på att förbättra företagskontakter. Den går bland annat ut på att utveckla bra interna samarbeten, skapa större förståelse för företagens behov och skapa ett tillitsfullt och långsiktigt arbete mellan kommunen och det lokala näringslivet.

"Vi har fantastiska företagare i kommunen som är en förutsättning för att kommunen ska utveckla välfärden. Vi har många aktiva nätverk och bra dialog, och det gäller att ha tålamod och fortsätta hålla i den positiva trenden", säger Mimmi Ekström.

 

Hela undersökningen finns att läsa här:

https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/gavleborg/battre-foretagsklimat-i-gavleborg_709830.html

Kontaktinformation