Företagslots

- en väg till flera myndigheter

Inför en etablering, planerad utbyggnad eller ändring av verksamheten ställs företagaren inför många frågor och det är mycket att ta reda på vad gäller lagar och regler, som exempelvis markfrågor, bygglov, brandskydd, serveringstillstånd eller bullernivåer. Genom denna tjänst så tar företagaren kontakt med näringslivsenheten, som samordnar möte med berörda personer för det aktuella tillståndsärendet. 

Ett ärende inom servicen Företagarlots har kännetecknet att det omfattar fler än ett myndighetsbeslut. Här kan du läsa om det första lotsärendet i kommunen.