Reklamskyltar och skyltar för vägvisning

Inom vägområde till allmän väg

Reklamskyltar/banderoller

Önskar du sätta upp reklamskyltar inom vägområdet till en allmän väg måste du ha tillstånd av Trafikverket för en statlig väg.

Utanför vägområdet är det Länsstyrelsen som beslutar om tillstånd, förutom inom detaljplanelagt område, där kommunen (Västra gästriklands Samhällsbygnadsförvaltning, VGS) beslutar om bygglov inom ramen för plan- och bygglagen.

Läs mer här: Reklamskyltar - Trafikverket - öppnas i nytt fönster

Länk till Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning, VGS (för tillstånd inom detaljplanelagt område) Bygglov för skyltar och vepor - Sandvikens kommun - öppnas i nytt fönster

Vägvisningsskylt

Du kan ansöka hos Trafikverket om du vill ha en vägvisningsskylt på det statliga vägnätet till ditt företag, din serviceanläggning, en inrättning eller ditt arrangemang.

En vägvisning grundar sig på två principer:

 1. Vägvisningen ska bara sättas upp där trafikanterna behöver den.
 2. Vägvisningen ska bara sättas upp om trafikanterna kan tillgodogöra sig informationen.

Kriterier

Det är Transportstyrelsen som bestämmer kriterierna för att få en skylt för vägvisning beviljad. Kriterierna sammanfattas så här:

 • Vägvisning ska i regel göras från närmaste allmänna väg.
 • Vägvisning får i regel inte sättas upp till en verksamhet som
  - ligger vid en namngiven gata inom en tätort
  - ligger inom ett industriområde som är namngivet och har vägvisning
  - är väl synlig från vägen
  - ligger i en tätort där man kan förvänta sig att en sådan anläggning finns.
 • Det får inte finnas för många vägmärken i samma vägkorsning.
 • Vägvisning ska bara sättas upp om vägen till verksamheten är anpassad till den trafik som kan förväntas och om antalet parkeringsplatser är tillräckligt.
 • Vägvisning ska bara sättas upp om verksamheten har tillräckliga öppettider.
 • Namnet på verksamheten ska vara förenligt med god ortnamnssed och får inte väcka anstöt eller vara olämpligt på något annat sätt.
 • Vägvisning till turistiskt intressanta mål ska vända sig främst till turister och inte till människor i närområdet. Religiösa rum, handelsområden, butiker och försäljningsställen ska inte få den sortens vägvisning. Man ska inte behöva särskilda förkunskaper eller särskild utrustning. Det krävs också bra information på platsen.

Kostnad?

Det är du som söker som ska betala för tillverkning och uppsättning. Det är flera faktorer som påverkar vad kostnaden för en vägvisning blir, till exempel:

 • Skyltens storlek. Skyltens storlek beror på mängden text, antal symboler och textstorlek.
 • Typ av skylt. Ska det vara en enkel vägvisare eller ska den finnas på en stor orienteringstavla?
 • Vägtyp. Kommer skylten att finnas på exempelvis en motorväg eller en mindre landsbygdsväg?
 • Stolpar och fundament. Vilken typ av uppsättningsanordningar krävs på platsen där skylten ska sitta?
 • Komplettering. Kan vägvisningen infogas i befintlig uppsättning eller måste det sättas upp en helt ny uppsättning?
 • Portalskyltar. Arbete med skyltar som sitter över vägen kräver skylift.
 • Avstängningsanordningar. Vägtyp och mängden trafik avgör hur mycket avstängningsanordningar som krävs när skylten sätts upp för att trygga säkerheten för både arbetarna och trafikanterna.

Alla ansökningar kan inte beviljas. Det beror till exempel på:

 • Var anläggningen är belägen
 • Hur många skyltar det finns på samma ställe (geografiska mål prioriteras om det finns för många skyltar)
 • Tillgänglighet, det vill säga den som kör måste ha tid att läsa och förstå skyltarna och välja väg utan att det blir farligt för medtrafikanterna

Läs mer här: Ansök om skylt för vägvisning - Trafikverket - öppnas i nytt fönster