Asfalteringskarta

Asfaltering utanför Wij förskola

- från vecka 30 och framåt

Från vecka 30 och framåt kommer det ske ett asfalteringsarbete i samband med nybyggnationen av Wij förskola på parkeringsyta och tillhörande väg.

Därför kommer framkomligheten med cykel inte vara möjlig eller vara begränsad under den tiden.

Tekniska enheten