Gäverängeskolan i vinterskrud

Gäverängeskolan

Gäveränge skola ligger centralt i Ockelbo och omfattar förskoleklass till och med årskurs 3 samt fritidshem. På skolan finns cirka 120 elever. Skolans upptagningsområde är stort och många elever har skolskjuts till sin skola.

Bra möjligheter till idrottsutövning finns då fotbollsplan, tennisbana och basketplan ligger i anslutning till skolan.

Vi arbetar med utomhuspedagogik och skolgården är utrustad så den kan användas i undervisningen. Många klasser har utedag varje vecka. Då jobbar man med matematik och svenska ute i skolskogen. 

Vi arbetar även med "Att skriva sig till läsning" som innebär att eleverna i årskurs 1 börjar att skriva på surfplattor istället för med penna. Som komplement till detta arbetar vi även med ett material i svenska som heter "Pilen". Det är ett varierat och elevaktivt material som utgår från varje elevs förutsättningar.