Lärplattformen Schoolsoft

- information och inloggning

Välkommen till vår lärplattform SchoolSoft

SchoolSoft är ett modernt, webbaserat, system som gör informationsutbytet mellan lärare, elever och föräldrar enkelt, överskådligt och lättillgängligt. Detta innebär för dig som förälder att du kontinuerligt kan följa ditt barns utveckling och få tillgång till all information som berör er – dygnet runt. Att föräldrar ges chansen att i större grad ta del av elevens skoldag har visat sig öka elevens chanser att nå sina studiemål. Du håller dig uppdaterad via internet – enkelt och bekvämt.

I SchoolSoft har du som förälder tillgång till bland annat:

  • Planeringar, uppgifter, provschema och resultat
  • Närvarorapportering och frånvaroanmälan
  • Ämnesmatriser och omdömen inför utvecklingssamtal och IUP
  • Betyg
  • Nyheter och kalender
  • Utskrifter av schema och grupplistor

Oavsett om man loggar in som elev, lärare eller förälder skapas en personlig startsida med information som är relevant för användaren.