illustration av en familj

Kartläggning av behov av barnomsorg på obekväm tid

Just nu genomförs en enkätundersökning som vänder sig till vårdnadshavare med barn i förskola och fritidshem.

Syftet med enkäten är att kartlägga behovet av barnomsorg på obekväm tid, utanför ordinarie öppethållande 06.00-18.30.

Enkäten har gått ut via SchoolSoft till vårdnadshavare med inskrivna barn i förskola och fritidshem, samt via brev till de som står i kö för plats.

Enkäten är öppen till 5 maj 2021, detta är en påminnelse till berörda vårdnadshavare att besvara enkäten.