Särskola

SÄRSKOLA

I Ockelbo kommun bedrivs grundsärskola i inkluderad form på skolenheterna. I grundsärskolan anpassas utbildningen för att så långt som möjligt motsvara den utbildning som grundskolan ger. Eleverna i grundsärskolan går inkluderade i grundskolans klasser efter individuella förutsättningar.
 
För elever som behöver den inriktning inom grundsärskolan som benämns träningsskola erbjuder Ockelbo kommun skolgång i andra kommuner - främst Gävle och Sandviken. Arbetet i träningsskolan utgår från fem ämnesområden; estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktivitet och verklighetsuppfattning.
 
Vårdnadshavare har rätt att välja mellan grundskola och grundsärskola för sitt barn.
 
Efter avslutad grundsärskola kan eleverna fortsätta i gymnasiesärskola. Ockelbo kommun har ingen egen gymnasiesärskola, utan köper platser i andra kommuner.