Perslunda vecka 23

Västra skolgården

Samtidigt som den nya huskroppen tar en allt tydligare form på östra sidan om gamla huvudbyggnaden, så pågår markarbetet för fullt på andra sidan. Kantsten, marksten, singel, gummiasfalt, stendamm och bark ska hit. Sedan blir det dags för att fylla på med matjord till gräsmatta och växter och därefter placeras bord och bänkar här.

På marken runt ställningarna för kompisgungorna ska det bli gummiasfalt.

Kantstenen sveper en bit bort och i rundeln ska samlingshyddan stå.

På nya huset har man i dagarna lyft upp taket till fläktrummet som en liten tredje våning. Under de närmsta veckorna ska tak på, fönster in och fasaden få sina ytterväggar.