Utdelning av fondmedel

Utdelning av fondmedel

- från Stiftelsen Ester Åsberg och Lars Lindbergs fond

Utbildnings- och kulturnämnden förfogar över Stiftelsen Ester Åsberg och Lars Lindbergs fond, disponibelt belopp för 2019 är 6 400 kronor. Beloppet utdelas som stipendium till kommuninnevånare som gjort en värdefull och i vid bemärkelse kulturell insats för bygden och dess folk, eller som tillfälligt bidrag åt kommuninnevånare

  • till resa och utlandsvistelse, som är nytta för fortsatt utbildning
  • till förkovran inom musik eller annan konstart
  • till forskning eller annan liknande verksamhet

Stipendiet kan också lämnas till verksamhet i kristen anda bland barn och ungdom, till någon särskilt ändamål vid kommunens ålderdomshem eller för åldringsvård i allmänhet.

Skicka förslag på stipendiat till Ockelbo kommun, Utbildnings- och kulturnämnden,
816 80 Ockelbo eller mejla till utbildningochkultur@ockelbo.se senast den 31 maj 2019.  

Utbildnings- och kulturnämnden