VFU

Verksamhetsförlagd utbildning – VFU i Ockelbo Kommun

Ockelbo kommun har ett antal kommunala grundskolor, fritidshem och förskolor som gärna tar emot dig som studerar till förskollärare eller lärare för att göra din VFU.

Verksamhetsförlagd utbildning:

  • ska förbereda studenten för sin yrkesroll
  • är ett medel för långsiktig rekrytering av nya lärare
  • är ett medel för förskolors och skolors verksamhets- och kompetensutveckling

Du som student ska få möjlighet att pröva dina kunskaper och värderingar i dialog med din lokala lärarutbildare samt arbetslaget. Genom att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken blir VFU en värdefull utveckling av dina färdigheter och din kompetens. Vi ser din nyfikenhet och vår gemensamma reflektion kring vår verksamhet som en viktig del av vår kompetens- och verksamhetsutveckling.

Ockelbo kommun bekostar studentens resor med kollektivtrafik inom X-län, till den verksamhetsförlagda utbildningsplatsen i Ockelbo och partnerskolan tillhandahåller gratis pedagogisk lunch.