Bok med understrykningar

Grundläggande Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen, Ockelbo erbjuder kurser på grundläggande nivå för dig som saknar 10-årig grundskola eller inte har nått målen i enstaka ämnen. 

Hos oss kan Du studera bland annat följande ämnen: 

Matematik

Matematik på grundläggande nivå består av fyra delkurser. Du börjar på den delkurs som motsvarar Dina förkunskaper.

Nationell delkurs 1

Kurskod: GRNMATA

Verksamhetspoäng: 100

Kursen vänder sig till Dig som saknar kunskaper i matematik. I kursen arbetar Du med:

-          Taluppfattning och tals användning

-          Geometri

-          Statistik och sannolikhet

-          Samband och förändring

-          Problemlösning 

Nationell delkurs 2

Kurskod: GRNMATB

Verksamhetspoäng: 100

Kursen vänder sig till Dig som har kommit lite längre i Dina matematikstudier. I kursen arbetar Du med:

-          Taluppfattning och tals användning

-          Geometri

-          Statistik och sannolikhet

-          Problemlösning

Nationell delkurs 3

Kurskod: GRNMATC

Verksamhetspoäng: 200

Kursen vänder sig till Dig som har grundläggande kunskaper i matematik. I kursen arbetar Du med:

-          Taluppfattning och tals användning

-          Geometri

-          Statistik och sannolikhet

-          Problemlösning

Nationell delkurs 4

Kurskod: GRNMATD

Verksamhetspoäng: 200

Kursen vänder sig till Dig som har kunskaper som motsvarar grundskolans senare år i matematik. I kursen arbetar Du med:

-          Taluppfattning och tals användning

-          Geometri

-          Statistik och sannolikhet

-          Problemlösning 

Språk

Engelska

Engelska på grundläggande nivå består av fyra delkurser. Du börjar på den delkurs som motsvarar Dina förkunskaper. 

Nationell delkurs 1

Kurskod: GRNENGA

Verksamhetspoäng: 100

Kursen vänder sig till Dig som saknar kunskaper i engelska. I kursen arbetar Du med:

-          Lyssna och läsa – reception

-          Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 

Nationell delkurs 2

Kurskod: GRNENGB

Verksamhetspoäng: 100

Kursen vänder sig till Dig som har kommit lite längre i Dina engelskstudier. I kursen arbetar Du med:

-          Lyssna och läsa – reception

-          Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 

Nationell delkurs 3

Kurskod: GRNENGC

Verksamhetspoäng: 200

Kursen vänder sig till Dig som har grundläggande kunskaper i engelska. I kursen arbetar Du med:

-          Lyssna och läsa – reception

-          Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 

Nationell delkurs 4

Kurskod: GRNENGD

Verksamhetspoäng: 200

Kursen vänder sig till Dig som har kunskaper som motsvarar grundskolans senare år i engelska. I kursen arbetar Du med:

-          Lyssna och läsa – reception

-          Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 

Svenska

Svenska på grundläggande nivå består av fyra delkurser. Du börjar på den delkurs som motsvarar Dina förkunskaper. 

Nationell delkurs 1

Kurskod: GRNSVEA

Verksamhetspoäng: 100

Kursen vänder sig till Dig som saknar och/eller har svårigheter med grundläggande kunskaper och färdigheter i svenska. I kursen arbetar Du med:

-          Läsa och skriva

-          Tala, lyssna och samtala

-          Sakprosatexter och berättande texter

-          Språkbruk

-          Informationssökning och källkritik

Nationell delkurs 2

Kurskod: GRNSVEB

Verksamhetspoäng: 200

Kursen vänder sig till Dig som har acceptabelt grundläggande kunskaper och färdigheter i svenska. I kursen arbetar Du med:

-          Läsa och skriva

-          Tala, lyssna och samtala

-          Sakprosatexter och berättande texter

-          Språkbruk

-          Informationssökning och källkritik 

Nationell delkurs 3

Kurskod: GRNSVEC

Verksamhetspoäng: 200

Kursen vänder sig till Dig som har grundläggande kunskaper och färdigheter i svenska. I kursen arbetar Du med:

-          Läsa och skriva

-          Tala, lyssna och samtala

-          Sakprosatexter och berättande texter

-          Språkbruk

-          Informationssökning och källkritik 

Nationell delkurs 4

Kurskod: GRNSVED

Verksamhetspoäng: 200

Kursen vänder sig till Dig som har kunskaper och färdigheter motsvarande grundskolans senare år i svenska. I kursen arbetar Du med:

-          Läsa och skriva

-          Tala, lyssna och samtala

-          Sakprosatexter och berättande texter

-          Språkbruk

-          Informationssökning och källkritik 

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk på grundläggande nivå består av fyra delkurser. Du börjar på den delkurs som motsvarar Dina förkunskaper.

Nationell delkurs 1

Kurskod: GRNSVAA

Verksamhetspoäng: 100

Kursen vänder sig till Dig som har ett annat modersmål än svenska, och har kunskaper i svenska språket motsvarande SFI kurs D. Kursen vänder sig till Dig som inte gått i skola på läng (kanske har du arbetat eller haft annan sysselsättning). I kursen arbetar Du med:

-          Läsa och skriva

-          Tala, lyssna och samtala

-          Sakprosatexter och berättande texter

-          Språkbruk

-          Informationssökning och källkritik

Nationell delkurs 2

Kurskod: GRNSVAB

Verksamhetspoäng: 200

Kursen vänder sig till Dig som har ett annat modersmål än svenska och har kunskaper i svenska motsvarande delkurs 1. I kursen arbetar Du med:

-          Läsa och skriva

-          Tala, lyssna och samtala

-          Sakprosatexter och berättande texter

-          Språkbruk

-          Informationssökning och källkritik 

Nationell delkurs 3

Kurskod: GRNSVAC

Verksamhetspoäng: 200

Kursen vänder sig till Dig som har ett annat modersmål än svenska och har kunskaper i svenska språket som motsvarar delkurs 2. I kursen arbetar Du med:

-          Läsa och skriva

-          Tala, lyssna och samtala

-          Sakprosatexter och berättande texter

-          Språkbruk

-          Informationssökning och källkritik 

Nationell delkurs 4

Kurskod: GRNSVAD

Verksamhetspoäng: 200

Kursen vänder sig till Dig som har ett annat modersmål än svenska och har kunskaper i svenska språket motsvarande delkurs 3. I kursen arbetar Du med:

-          Läsa och skriva

-          Tala, lyssna och samtala

-          Sakprosatexter och berättande texter

-          Språkbruk

-          Informationssökning och källkritik 

Samhällsorienterande ämnen

Historia

Historia på grundläggande nivå består av en kurs som motsvarar innehållet och kunskapskraven från grundskolan.

Kurskod: GRNHIS2

Verksamhetspoäng: 150

Kursen vänder sig till Dig som saknar grundläggande kunskaper i historia. I kursen arbetar Du med följande avsnitt:

-          Kring forntiden, medeltiden och forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700

-          Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700–1900

-          Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950

-          Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid

-          Hur historia använd och historiska begrepp

Religion

Religion på grundläggande nivå består av en kurs som motsvarar innehållet och kunskapskraven från grundskolan.

Kurskod: GRNREL2

Verksamhetspoäng: 150

Kursen vänder sig till Dig som saknar grundläggande kunskaper i religion. I kursen arbetar Du med följande avsnitt:

-          Religioner och andra livsåskådningar

-          Religion och samhälle

-          Identitet och livsfrågor

-          Etik

Samhällskunskap

Samhällskunskap på grundläggande nivå består av en kurs som motsvarar innehållet och kunskapskraven från grundskolan.

Kurskod: GRNSAM2

Verksamhetspoäng: 150

Kursen vänder sig till Dig som saknar grundläggande kunskaper i samhällskunskap. I kursen arbetar Du med följande avsnitt:

-          Individer och gemenskap

-          Information och kommunikation

-          Rättigheter och rättsskipning

-          Samhällsresurser och fördelning

-          Beslutsfattning och politiska idéer 

Kontakta Studie- och yrkesvägledaren Göran Bergroth, telefon 0297-554 62, 070-160 56 79 för mer information om kurser.

Kontaktinformation

 • Expedition
  Sara Sjöberg-Kleemair
  Rabovägen 8
  816 30 Ockelbo
  0297-554 61
 • Ola Åberg
  Rektor
  0297-55 343
  070-414 14 22