Låneregler


På biblioteket är det gratis att få ett lånekort, låna böcker och annat material, läsa tidningar, söka på internet och mycket annat. Men vissa avgifter måste vi ta ut för att täcka våra merkostnader. Har det uppkommit en skuld hos oss som överstiger 100 kronor blir du spärrad som låntagare tills skulden är betald.

Lånekort

För att få låna måste du ha ett lånekort för HelGebiblioteken. Det kostar inget att få ett lånekort och vi ordnar det direkt på biblioteket. Vi registrerar namn, personnummer, adress, telefonnummer samt eventuell e-postadress. Dessa uppgifter, som behandlas under sekretess, behövs för vår biblioteksadministration. Kom ihåg att meddela oss eventuella förändringar. Lånekortet är en personlig värdehandling. Du är ansvarig och ersättningsskyldig för alla lån som registreras på ditt kort. Barn och ungdomar upp till 15 år kan få ett lånekort med målsmans medgivande. Är du över 15 år krävs enbart legitimation. Målsman ansvarar för barns lån. Anmäl förlorat lånekort direkt så vi kan spärra det.

Lånetider

Böcker
28 dagar  vid kö 14 dagar
Korttidslån    7 dagar  korttidslån kan inte reserveras
Tidskrifter 14 dagar
Musik-CD/Musikvideo 14 dagar
Film 7 dagar
Faktafilm 28 dagar
Talböcker, ljudböcker 28 dagar
CD-rom/spel 7 dagar
   

Avgifter (tas ut från 18 års ålder)

Förseningsavgifter

1 kr/dag.
Maxbelopp/återlämningstillfälle 200 kr
CD-rom/spel 10kr/dag
Fjärrlån 5 kr
Förkommet lånekort 20 kr
Spärr vid skuld 100 kr
   

Avgifter förkommet material

Vuxenbok/ljudbok 300 kr
Barnbok/ljudbok 200 kr
Musik-CD 200 kr
Barn-CD 150 kr
Tidskrift  50 kr
Film,  språkkurs 500 kr
DAISY 150 kr
CD-rom/spel 700 kr
   

Övriga avgifter

Kopior svart/vit 2 kr/sida
Kopior färg 5 kr/sida
Kopior ur kommunala protokoll,
tjänsteskrivelse m.m.
Gratis
1-5 sidor ur uppslagsböcker Gratis
Kopior från andra bibliotek Bibliotekets kostnader
Inplastning A4  5 kr
Inplastning A3 10 kr
Plastpåse 2 kr

Sök i bibliotekskatalogen:

HelGeloggan

Öppettider:

Tidningsrum:
Öppnar kl 8 varje vardag

Bibliotek:
Mån & tors kl 12 - 18
Onsdag kl 10 - 18
Tis & fre  kl 10 - 17