Det här är projektet Hästen

Vi bygger nya, centrala lägenheter tillsammans!

Ockelbo växer!

Efter några år med sjunkande befolkningssiffror har det vänt.
Invånarantalet i Ockelbo har under det senaste året ökat med över 100 personer, vilket ger ny framtidstro och energi i kommunen!

Det har skapat en möjlighet att satsa på byggandet av nya, centrala lägenheter i en ny form: kooperativa hyresrätter.

Med en ökande befolkning växer också behovet av nya bostäder.
Det kommunala bostadsbolaget Ockelbogårdar har i nuläget endast en handfull lediga lägenheter medan långt över 1 000 personer står i kö.
De lokala fastighetsmäklarna vittnar om en marknad med ökad förfrågan.

Nyproduktionen av lägenheter har under många år i princip stått stilla i Ockelbo, eftersom privata byggentreprenörer inte vågat satsa på de mindre landsbygdskommunerna, detta på grund av att hyror och avgifter i nyproducerade hus oftast blir för höga i förhållande till vad det kostar för människor att bo i de relativt lågt värderade egnahemmen i landsorten.

Men många människor vill gärna bo centralt, bekvämt, i nära anslutning till all den service och handel, och de kommunikationer som centrum kan erbjuda.
Och det finns en lösning som passar Ockelbo som hand i handsken: kooperativa hyresrätter.
Det är ett sätt att bygga en ny hyresfastighet med lägenheter, till en lägre kostnad för hyresgästen.

I Ockelbo har den centrala fastigheten Hästen vid Södra Åsgatan utsetts till platsen för det nya huset, därav namnet på projektet.
Här får de boende direkt närhet till service och handel, skola och omsorg, bussar och tåg, stränder och stigar vid Bysjön, Wij Trädgårdar, motionsanläggningar, kyrka, föreningsliv, och mycket annat.

Kontakt: Lennart Sjögren, 070-695 31 68 eller lennart.sjogren@analysutveckling.se