Hållbar utveckling

Ockelbo kommun samverkar tillsammans med Hofors kommun och Sandvikens Kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Informationen om verksamheterna finns på Sandvikens Kommuns webbplats.

Miljö- och hållbarhetsenheten inom Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning ansvarar för miljöstrategiskt arbete som t.ex. framtagande av energiplan och klimatstrategi. Samverkan sker inom nätverk Sveriges Klimatkommuner, Sveriges Ekokommuner och regionens Hållbart resande-nätverk. 

Enhetens verksamhet riktar sig även direkt till kommuninvånare samt skolor, organisationer och företag.  Exempel på aktiviteter är Earth Hour och trafikantveckan.

Läs mer om hållbar utveckling (öppnas på sandviken.se)