Kartor & mättjänster

Kartor & mättjänster

Ockelbo kommun samverkar tillsammans med Hofors kommun och Sandvikens kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Kart- och Lantmäterienheten är den enhet som ansvarar för kartor och utför olika mätuppdrag i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Kartservice

När du behöver kartinformation, t.ex. kartutdrag i samband med bygglovsansökan eller vid ansökan om borrning för bergvärme ska du göra en beställning till Kart- och Lantmäterienheten.

Vid nybyggnad av bostadshus, industrier eller liknande ska du bifoga en nybyggnadskarta till din bygglovsansökan. Nybyggnadskartan visar tomten med exakta mått och höjder, befintliga byggnader och anslutningspunkter för vatten och avlopp. Med hjälp av nybyggnadskartan kan du upprätta den situationsplan som också ska skickas med bygglovsansökan.

VGS kartstöd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har ett gemensamt kartstöd till för kommuninvånarna i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun. I detta kartstöd finns bland annat kartskikt från översiktsplan, radonmätningar i klusterform, historiska kartor, detaljplaner i form av en ”planmosaik” samt övrig nyttig information till kommuninvånarna.

Länk till kartstödet: karta.ockelbo

Karta över Ockelbo

CX-kartan är en karta som bygger på material från Lantmäteriet och kommunerna.
Karta - Ockelbo https://gis.gavle.se/pubs/smart/?karta=cx-ockelbo

Mätservice

Kart- och Lantmäterienheten kan hjälpa dig om du behöver få mätningsarbete utfört på din fastighet. Mätningar kan behövas vid följande tillfällen:

  • Utstakning
    I ditt bygglov kan det finnas krav på utstakning. Då sätter vi ut markeringar direkt på marken där byggnaden är tänkt att placeras. Efter det att huset eller anläggningen byggts kontrollerar vi att det ligger där bygglovet angav att det skulle placeras.
  • Gränsutvisning
    Är du osäker på var gränsen går till din fastighet kan du beställa en gränsutvisning. Vid gränsutvisning kommer vi ut och markerar befintlig gräns.

För att återutsätta nya gränsrör eller ändra en gräns krävs en lantmäteriförrättning.
I Ockelbo kommun görs det av Lantmäteriet. Mer information finns på www.lantmateriet.se

Kart- och Lantmäterienheten utför även uppdragsmätning på beställning.

Mer information

Läs mer om Kart- och mättjänster (öppnas på sandviken.se)

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.