Ta del av drönarbilder via kartportalen

Nu finns drönarbilder i Kartportalen som allmänheten kan ta del. Bilderna täcker i dagsläget delar av Hofors, Sandviken och Ockelbo kommun. Med bilderna över vissa tätorter i kommunerna får medborgarna möjlighet att dra nytta av dem på olika sätt.

Drönarbilderna innehåller vyer över markytan och är GDPR-säkrade. Det finns fler exempel på hur du kan använda drönarbilderna:

  • Bakgrundskarta för utskrift, översikt eller presentationer
  • Överblick vid trädgårdsplanering
  • Kartunderlag till bygglovsansökan och bygglovsfrågor
  • Underlag för mätningar och övriga bedömningar

“Drönarbilder är en mycket användbar produkt som förutom kartering av den kommunala kartan också kan användas i hela samhällsbyggnadsprocessen. Genom att använda oss av drönare höjer vi kvaliteten, samtidigt som materialet är billigare att ta fram än med mer traditionella metoder. Privat kan bilderna till exempel användas till offertunderlag, bygglovsansökan eller kanske trädgårdsplanering. Jag som “hemmafixare” hade gärna haft bilder över min fastighet”, säger Filiph Sundquist, Kart- och Mätningsingenjör på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Till skillnad från andra bilder över markytan, som tillgängliggörs via vår kartportal, har VGS-drönarfoton de här egenskaperna:

  • Noggrannhet på 10 cm
  • Drönarområden flugna av VGS 2019 - 2020
  • GDPR-säkrade
  • Kan vidare nyttjas

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, VGS, har under några år använt drönare som verktyg för att flyga in i områden inom kommunerna. VGS har under hösten 2019 och våren 2020 utvärderat hur vi skulle kunna dela med oss av de här drönarbilderna till allmänheten.

Genom att ta fram en GDPR-anpassad version kan vi nu presentera drönarbilder med en noggrannhet på 10 cm. Bildkvalitén är anpassad för att inte utgöra hot mot den personliga integriteten. Med det menas att personer eller annan information som kan hota denna inte är tillgänglig i den publika Kartportalen.

På grund av nya riktlinjer från Transportstyrelsen har vi för tillfället inte möjlighet flyga med drönare. Målet för VGS är att arbeta mot att komma igång med drönarflygningarna så snart som möjligt.

Vi vill dela med oss av de bilder som vi har tillgängliga för allmänheten just nu, och som vi hittills fotograferat.

Läs mer här om Transportstyrelsens riktlinjer - 

Vill du veta mer om VGS arbete kring drönarflygningar.

För åtkomst till drönarbilderna i Kartportalen.

För mer information, vänligen kontakta:

vgs.kartochmat@sandviken.se