Miljö, hälsoskydd & livsmedel

Ockelbo kommun samverkar tillsammans med Hofors kommun och Sandvikens Kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Information om verksamheterna finns på Sandvikens Kommuns webbplats som du når via länkarna nedan.

Miljö- och hälsoskyddskyddsarbete handlar om att trygga och förbättra den miljö vi lever och verkar i, samt att skydda människors hälsa mot olika störningar. Miljö- och hållbarhetsavdelningen inom Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning kontrollerar att reglerna i miljöbalken, livsmedelslagen och annan lagstiftning inom området följs.

Det innebär tillsyn över företag och andra verksamheter som kan vara miljöstörande, genom exempelvis utsläpp till mark, luft och vatten. Tillsyn sker även på verksamheter som kan påverka vår hälsa t.ex. tatuerare eller bassängbad.

I tillsynen ingår också handläggning av anmälningar, tillståndsansökningar och klagomål.

Under rubriken Miljö, hälsa och livsmedel på sandviken.se kan du läsa mer om livsmedelskontroll och hur du ska göra om du misstänker matförgiftning. Där finns också information från samhällsbyggnadsförvaltningen om bl.a. luftkvalitet, buller, radon, inomhusmiljö och vedeldning samt vilka tillstånd du behöver söka om du ska installera värmepump eller installera en cistern.

Läs mer om miljö-, hälsoskydd och livsmedel (öppnas på sandviken.se)