Vattenskyddsområde

Ny e-tjänst

- för tillstånd inom vattenskyddsområde

Planerar du att gräva, avverka eller utföra någon annan tillståndspliktig åtgärd inom ett vattenskyddsområde? Nu finns det en e-tjänst som underlättar för dig som behöver söka tillstånd.

Ett flertal verksamheter eller åtgärder inom vattenskyddsområde kräver tillstånd, till exempel avverkning, schaktning, djurhållning av mer än två djurenheter och yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen. När det gäller tillsyn av vattenskyddsområden samarbetar Ockelbo, Hofors och Sandvikens kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Nu har vi tagit fram en ny e-tjänst som underlättar för dig som behöver söka tillstånd inom vattenskyddsområde. Länk till e-tjänsten -

Mer information:
Vattenskyddsområden - 

Planerar du att gräva, avverka eller utföra någon annan tillståndspliktig åtgärd inom ett vattenskyddsområde? Nu finns det en e-tjänst som underlättar för dig som behöver söka tillstånd.

 

Ett flertal verksamheter eller åtgärder inom vattenskyddsområde kräver tillstånd, till exempel avverkning, schaktning, djurhållning av mer än två djurenheter och yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen. När det gäller tillsyn av vattenskyddsområden samarbetar Ockelbo, Hofors och Sandvikens kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

 

Nu har vi tagit fram en ny e-tjänst som underlättar för dig som behöver söka tillstånd inom vattenskyddsområde. E-tjänsten hittar du enklast via länken https://minasidor.sandviken.se och genom att söka på ”åtgärder inom vattenskyddsområde”.

 

Mer information

Vattenskyddsområden (länk, adressen är https://sandviken.se/byggabomiljo/vattenochavlopp/vattenskyddsomraden.4.6e1f1a9a12ee3c0f1c7800010989.html)