Öppet hus om avlopp och bygglov

Öppet hus om avlopp och bygglov

Har du planer på att anlägga avlopp, bygga nytt eller bygga till? Kom på öppet hus i september eller lämna din
bygglovsansökan digitalt via mittbygge.se!

Boenden i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun är varmt välkomna vid samtliga tillfällen! Ett bra tillfälle att diskutera direkt med våra bygglovshandläggare och miljöinspektörer.

För att alla ska få chansen att hinna diskutera sitt ärende med en handläggare så begränsas samtalstiden till max 15 minuter per besökare.

Exempel på vad du kan få hjälp med:
• Ny- eller tillbyggnad av garage, förråd med mera
• Fasadändring, t. ex. flytt av dörr eller ändring av fönster
• Ny- eller tillbyggnad av altan, skärmtak eller inglasning
• Invändig förändring och/eller installation, t. ex. ändring av ventilation, vatten och avlopp
• Enskilt avlopp

Tid och plats:
Tisdagen den 24 september kl 16.00-19.00 i Ockelbo,
Ockelbo bibliotek, kommunhuset, Södra Åsgatan 30

Onsdagen den 25 september kl 16.00-19.00 i Hofors,
Företagarcentrum, Skolgatan 7

Torsdagen den 26 september kl 16.00-19.00 i Sandviken,
Stadshuset, Odengatan 37
Entré via stadshusets huvudentré

Lantmäterimyndigheten i Sandvikens kommun
På plats under kvällen i Sandviken finns även lantmäterimyndigheten om du har frågor gällande fastighetsbildning, som t. ex. avstyckning eller fastighetsreglering som avser fastigheter inom Sandvikens kommun.

Kontakt:
Medborgarservice, 026-24 00 00

Mer information:
Bygga nytt, ändra eller riva (öppnas på sandviken.se)
Enskilt avlopp (öppnas på sandviken.se)
Fastigheter och dess gränser (öppnas på sandviken.se)