Öppet hus om bygglov och enskilt avlopp

Öppet hus

- om avlopp och bygglov

Har du planer på att anlägga avlopp, bygga nytt eller bygga till? Kom på öppet hus i november eller lämna din bygglovsansökan digitalt via mittbygge.se!

Boenden i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun är varmt välkomna vid samtliga tillfällen! Ett bra tillfälle att diskutera direkt med våra bygglovshandläggare och miljöinspektörer.

För att alla ska få chansen att hinna diskutera sitt ärende med en handläggare så begränsas samtalstiden till max 15 minuter per besökare.

Exempel på vad du kan få hjälp med:

  • Ny- eller tillbyggnad av garage, förråd med mera
  • Fasadändring, t. ex. flytt av dörr eller ändring av fönster
  • Ny- eller tillbyggnad av altan, skärmtak eller inglasning
  • Invändig förändring och/eller installation, t. ex. ändring av ventilation, vatten och avlopp
  • Enskilt avlopp

Tid och plats

Tisdagen den 19 november kl 16.00-19.00 i Ockelbo,
Ockelbo bibliotek, Centrumhuset, Södra Åsgatan 30

Onsdagen den 20 november kl 16.00-19.00 i Hofors,
Företagarcentrum, Skolgatan 7

Torsdagen den 21 november kl 16.00-19.00 i Sandviken,
Stadshuset, Odengatan 37
Entré via låghusdelens ingång mot Jerntorget

Lantmäterimyndigheten i Sandvikens kommun

På plats under kvällen i Sandviken finns även lantmäterimyndigheten om du har frågor gällande fastighetsbildning, som t. ex. avstyckning eller fastighetsreglering som avser fastigheter inom Sandvikens kommun.

Kontakt

Medborgarservice, 026-24 00 00

Mer information

Bygga nytt, ändra eller riva -

Enskilt avlopp -

Fastigheter och dess gränser -