Vatten & avlopp

Ockelbo kommun samverkar tillsammans med Hofors kommun och Sandvikens kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Informationen om verksamheterna finns på Sandvikens Kommuns webbplats som du når via länkarna nedan.

Dricksvatten

Kommunalt dricksvatten kontrolleras regelbundet för att säkerställa att gällande kvalitetskrav uppfylls. Du som har kommunalt dricksvatten i småhusområde ansvarar för ledningen från förbindelsepunkten fram till kranen eller tappstället på din tomt.

Har du enskilt vatten, egen brunn, måste du själv ta ansvar för kvaliteten på ditt vatten.

Läs mer om dricksvatten (öppnas på sandviken.se)

Gästrike vatten ansvarar för drift av det kommunala dricksvattnet i Ockelbo kommun. Om du har frågor gällande det kommunala dricksvattnet ska du höra av dig direkt till Gästrike vatten. Mer information finns på www.gastrikevatten.se

Avlopp

Privat och kommunal hantering av avloppsvatten skiljer sig mycket åt. Största skillnaden är att du som har en egen avloppsanläggning själv är ansvarig för att reningen är tillräckligt bra och uppfyller de krav och regler som finns. Du måste också stå för tömning av slammet från din avloppsanläggning. Har du kommunalt avlopp tar kommunen hand om ditt avloppsvatten.

Läs mer om enskilt avlopp (öppnas på sandviken.se)

Gästrike vatten ansvarar för det kommunala avloppet i Ockelbo kommun. Mer information finns på www.gastrikevatten.se

Torra toalettsystem och latrinkompostering

Torrtoaletter finns i olika konstruktioner och storlekar. Vissa toaletter måste kompletteras med en latrinkompost. Komposterat avfall kan du använda som jord­förbättringsmedel i trädgården.

Torrtoalett är ett alternativ till vattentoalett i:

  • områden som inte har kommunalt vatten- och avloppsnät
  • områden där avloppsvatten från vattentoalett inte kan renas på grund av lokala mark- eller grundvatten­förhållanden
  • områden med vattenbrist
  • de fall man önskar ett ekologiskt boende baserat på hushållning med naturresurser

Läs mer om torra toalettsystem och latrinkompostering (öppnas på sandviken.se)

Fordonstvätt

Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen, eftersom många tvättar sin egen bil på gatan. Genom att tvätta din bil i en tvättanläggning kan du på ett enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö.

Läs mer om fordonstvätt (öppnas på sandviken.se)

Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden finns för att skydda nuvarande och framtida vattenförsörjning och ligger i anslutning till en vattentäkt som oftast förser ett samhälle med dricksvatten. Föroreningar som hamnar i grundvattnet inom området kan förorena dricksvattnet. Inom ett vattenskyddsområde är en del åtgärder förbjudna och andra åtgärder kräver tillstånd. Är du osäker på hur din fastighet berörs, kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning för mer information.

En stor del av Ockelbo samhälle ligger inom vattenskyddsområde, delar av Lingbo berörs av kommunens andra vattenskyddsområde. I båda fallen handlar det om grundvattentäkter som skyddas.

Vid utsläpp som riskerar förorena en kommunal vattentäkt — Ring 112! Kontakta även Gästrike vatten och Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning på 026-24 00 00.

Läs mer om vattenskyddsområden (öppnas på sandviken.se)