Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Coronaviruset, SARS-CoV-2, har spridits i världen sedan december 2019. Sjukdomen som uppstår vid smitta kallas för covid-19.

Symptom

Symptomen för covid-19 är hosta, feber, andningsbesvär, snuva, halstont, huvudvärk, muskel- och ledvär, samt illamående.

De flesta blir lindrigt sjuka

De flesta får lindriga besvär som går över med hjälp av egenvård i hemmet. En del blir dock allvarligt sjuka med svårigheter att andas och lunginflammation. De flesta som får viruset insjuknar efter fem dagar. 

Hur smittar covid-19?

Coronaviruset som orsakar covid-19 smittar i första hand genom kontakt med droppar och sekret från luftvägarna. Överföring av droppar och sekret kan ske direkt från hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta, eller vid kontakt mellan personer, så kallad direkt kontaktsmitta.

Riskgrupper

Än så länge är det känt att hög ålder är den främsta riskgruppen. I kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, eller diabetes är också något överrrepresenterade bland de svåra fallen. 

Behöver jag testas?

De flesta personer får väldigt lindriga besvär och behöver därför inte testas. Sjukvården prioriterar provtagning av personer som är i behov av vård på sjukhus, samt personal som jobbar inom sjukvård och äldreomsorg och misstänks ha covid-19.

För fler frågor och svar, besök Folkhälsomyndigheten:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Läget i Gävleborg:

https://www.1177.se/Gavleborg/aktuellt/aktuellt-i-gavleborg/covid-19-laget-i-gavleborg/