Grundskola

Grundskola

Många inom personalen är sjuka och stannar hemma i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv.  Personalen riskerar att inte räcka till för de elever som är på plats. Därför införs följande åtgärder med start måndagen den 23 november.

Perslundaskolan:

Årskurs 4, 5 och 9 har undervisning på plats på skolan.

Årskurs 6, 7 och 8 har ett rullande schema med undervisning på plats två dagar/vecka. Övriga dagar är det fjärrundervisning enligt ordinarie schema.

Åbyggeby och Gäveränge:

Håller hela verksamheten öppen och får hjälp med bemanning från andra delar inom grundskolan och kommunen vid behov.

När det gäller kosten i skolan så gäller fortfarande samma rutiner utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De elever som har undervisning i hemmet kan precis som i våras få lunchlådor från skolan.

Elever och vårdnadshavare får mer information i SchoolSoft.

Tre frågor till grundskolans rektor Marianne Axlund

Hur ser läget ut på grundskolan nu?

- På Åbyggeby och Gäveränge har vi just nu tillräckligt med personal på plats men på Perslunda har vi en hög personalfrånvaro men elevfrånvaron är normal. Vi har svårt att tillgodose både undervisning och tillsyn. Precis som i förskolan har vi inte tillräckligt många vikarier. Det riskerar uppstå lektioner vi inte kan bemanna.

Varför väljer ni i vissa klasser att övergå till fjärrundervisning?

- Det ger oss ökade möjligheter att tillgodose elevernas rätt till undervisning. Att ha ett antal elever hemma lättar lite på trycket i verksamheten vad gäller tillsynen, samtidigt som vi kan bli mer flexibla när det gäller lärare som är hemma med så milda symptom att de kan undervisa hemifrån. Vi kan göra en lite mer långsiktig plan istället för att lösa situationen timme för timme, vilket är påfrestande, inte minst för våra medarbetare.

Vad har du att säga till elever att situationen blivit som den blivit nu?

- Självklart är det alltid bäst att ha sin undervisning som vanligt på skolan med sina ordinarie lärare, men som läget är nu får vi försöka göra det bästa av situationen. Vi på skolan ska göra allt vi kan för att våra elever ska få sin undervisning enligt schema oavsett om man är hemma eller på skolan. Vi har gjort det här tidigare och vet att det kan bli bra, trots allt. Vi kommer med vårt nuvarande schema kunna se till att det finns möjlighet för de som behöver, att arbeta på skolan med vuxenstöd. Vi kommer också hela tiden att prioritera att våra nior får sin undervisning eftersom de ska söka till gymnasiet efter jul.

Frågorna ställdes 20 november.

Stanna hemma om du har förkylningssymptom

För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. 

Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.